เกียวโตคู่มือท่องเที่ยว <อย่างเป็นทางการ>

MENUวางแผนการท่องเที่ยวของคุณ

เกียวโต...หัวใจของประเทศญี่ปุ่นและเมืองที่มีประวัติศาสตร์กว่าพันปี ถ้าคุณจะค้นหา “ญี่ปุ่นที่แท้จริง” คุณต้องใส่เมืองเกียวโตไว้ในกำหนดการของคุณด้วย ไม่ว่าจะเป็นพิธีชงชา, การจัดดอกไม้, กิโมโน และไ...

พิพิธภัณฑ์

แกลอรีภาพเขียน พิพิธภัณฑ์ และสถาปัตยกรรมชิ้นเอก เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพียงส่วนหนึ่งของเมืองเกียวโตที่เปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรม ในส่วนนี้จะทำให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับการชื่นชมศิลปะที่งดงาม...

ศาลเจ้าและวัด

"มีนับพันของวัดพุทธและศาลเจ้าชินโตในเกียวโต. ก็สนุกดีที่จะใช้ในทัศนียภาพที่น่าทึ่งสำหรับแต่ละฤดูกาลและดูโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่สวยงาม. คุณสามารถใช้เวลาสักครู่ในการเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องจะอธิษฐาน...

วัฒนธรรมอาหาร

เกียวโตซึ่งเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ถือเป็นครัวแห่งวังหลวง เหล่าชนชั้นสูงได้สืบทอดศิลปะอาหารอันเลิศรสมากมาย รวมถึงอาหารจานพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ของเกียวโดโดยเฉพาะ อาทิ "เคียว ไคเ...

พันธมิตรของเรา

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
Accessinfo airport จากสนามบิน
Info app Apps มือถือ
City of Kyoto Visitors Host
Bnr akimahen

คณะความร่วมมือทางพันธมิตร

พันธมิตรของเรา