เกียวโตคู่มือท่องเที่ยว <อย่างเป็นทางการ>

MENU

ประสบการณ์ทัวร์

มีหลายสถานที่ที่ครั้งหนึ่งสามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์ทางวัฒนธรรมญี่ปุ่นแท้ในเกียวโตมี กรุณาเพลิดเพลินไปกับประสบวัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่นในวัดหลายแบบและเว็บไซต์ที่สามารถพบได้เฉพาะในเกียวโต

Experiencestours01

Tea Ceremony

อ่านต่อ

Experiencestours02

Flower Arrangement

อ่านต่อ

Experiencestours09

Japanese Cuisine

อ่านต่อ

Experiencestours10

Zen Meditation

อ่านต่อ

Experiencestours08

Kimono/Yukata

อ่านต่อ

Experiencestours05

Traditional Crafts

อ่านต่อ

Experiencestours03

Japanese Calligraphy

อ่านต่อ

Experiencestours06

Origami (Paper folding)

อ่านต่อ

Experiencestours14

Taiko Drumming

อ่านต่อ

Experiencestours12

Dressing up as a Samurai or Maiko

อ่านต่อ

Experiencestours16

Walking Tour

อ่านต่อ

Experiencestours20

Japanese Garden

อ่านต่อ

Experiencestours22

Japanese Sake (Beer) Tasting

อ่านต่อ

C1a55dfc664af749f4706e2f86c708f6984389c3

Wedding & Photo

อ่านต่อ

1a6d8a3cba1d3e6ea3dbdef0f163e21affa50253

Kyoto Machiya Experience

อ่านต่อ

21c31d0bf9fe7d28388321eb7427c0857430fcf8

Sweets Making and Eating

อ่านต่อ

Db3817581474ade30bd6d65c1b6d50019728aab3

Families with Kids

อ่านต่อ

คำปฏิเสธ

เมืองเกียวโตและ Kyoto Convention & Visitors Bureau ความพยายามในการเก็บข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ถึงวันที่และถูกต้อง แต่เราปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับการใด ๆ และการกระทำทั้งหมดที่ดำเนินการโดยผู้ใช้ตามข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ เรารับผิดชอบสำหรับเนื้อหาของการเชื่อมโยงภายนอกบนเว็บไซต์นี้