เกียวโตคู่มือท่องเที่ยว <อย่างเป็นทางการ>

MENU

เส้นทางในแต่ละฤดูกาล

ดื่มด่ำกับค่ำคืนอันยาวนานของฤดูใบไม้ร่วง

ที่วัดแห่งนี้ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเนะเนะ ภรรยาของนายพลโทะโยะโทะมิ ฮิเดะโทะชิ (1537-1598) คุณจะได้ชมสวนที่มีความงดงามและทำให้รู้สึกเหมือนย้อนไปในอดีต แล้วคุณยังจะได้ชมภาพบรรยากาศอันน่าประทับใจในยามเย็นอีกด้วย

(ประมาณ 2 ชั่วโมง)

15:00-16:00

Autumn03a

วัดโคไดจิ

หลังการเสียชีวิตของโชกุนโทะโยะโทะมิ ฮิเดะโทะชิในปีค.ศ. 1606 ภรรยาของโชกุนได้สร้างวัดนี้ขึ้น โดยได้รับความช่วยเหลือจากโทะคุงะวะ อิเอะยะสึ (ค.ศ. 1542-1616) ไฮไลท์ของที่นี่ นอกจากจะเป็นภาพวิวสวนเมื่อมองจากหอพระแล้ว ยังมีการแสดงข้าวของเครื่องใช้ของโชกุนฮิเดะโทะชิ เครื่องเคลือบสมัยโมะโมะยะมะ (ค.ศ.1573-1603) ที่ประดับด้วยทองคำเปลว อนุสาวรีย์สุสานโชกุนฮิเดะโทะชิจึงป็นที่ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด

รายละเอียด
เวลา : 9:00 - 17:30 (ไม่เสียค่าเข้าชมหลัง 17:00)
ที่อยู่ :526 ชิโมะงะวะระ-โจ, โคไดจิ, ฮิงะชิยะมะ-คุ, เกียวโต
การเดินทาง : เดินทางด้วยรถเมล์ซิตี้บัส ลงที่ป้ายฮิงะชิยะมะ ยะสึอิ แล้วเดิน 5 นาที
โทร : 075-561-9966
ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 600 เยน, นักเรียนชั้นมัธยมปลายและมัธยมต้น 200 เยน, นักเรียนชั้นประถม (ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย) ไม่เสียค่าเข้าชม

(เดิน 5 นาที)

16:00-17:00

Autumn03b

วัดเอ็นโทะคุอิ (วัดลูกของวัดโคไดจิ)

ปราสาทฟุชิมิโจและสวนด้านหน้าถูกย้ายมาจากที่อื่น และสร้างขึ้นใหม่ในฐานะวัดย่อยซึ่งเนะเนะมาใช้เวลาในบั้นปลายชีวิตที่นี่ สวนด้านเหนือสร้างเป็นพิเศษในแบบคะเระซันซุย (สวนหิน) ซึ่งเป็นสวนที่แสดงลักษณะของสวนในสมัยโมะโมะยะมะได้เป็นอย่างดี

รายละเอียด
เวลา : 10:00 - 17:30 (ไม่เสียค่าเข้าชมหลัง 17:00, เปิดถึง 21:30 ในช่วงเทศกาลประดับไฟ)
ที่อยู่ : 530 ชิโมะงะวะระ-โจ, โคไดจิ, ฮิงะชิยะมะ-คุ, เกียวโต
การเดินทาง : เดินทางด้วยรถเมล์ซิตี้บัส ลงที่ป้ายฮิงะชิมะระ ยะสึอิ แล้วเดิน 5 นาที
โทร : 075-525-0101
ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 500 เยน, นักเรียนชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย 200 เยน
เว็บไซต์ : http://www.kodaiji.com/entoku-in/entokuin-e/en-index.html

Autumn01

สวมกิโมโนแล้วออกค้นหาฤดูใบไม้ร่วงของเกียวโตที่คุณไม่เคยรู้จัก

อ่านต่อ

Autumn02

ความงามแห่งฤดูใบไม้ร่วงของญี่ปุ่น

อ่านต่อ