เกียวโตคู่มือท่องเที่ยว <อย่างเป็นทางการ>

MENU

เส้นทางในแต่ละฤดูกาล

การเดินทางเพื่อเคารพเทพแห่งโชคทั้งเจ็ด

ในเส้นทางนี้ คุณจะได้เดินทางไปเคารพเทพแห่งโชคทั้ง 7 ถ้าเดินทางครบทุกที่ภายใน 2 วัน คุณอาจมีโชคดีที่สุดในปีที่กำลังจะมาถึง ! แต่ถ้าคุณไม่มีเวลาไปให้ครบทุกที่ คุณอาจเลือกไปยังศาลเจ้าเพียงแห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้

(ประมาณ 2 วัน)

10:00-11:00

(วันที่ 1)
วัดเซะคิซังเซนอิน

วัดแห่งนี้เป็นที่สถิตของ “เทพฟุคุโระคุจุ” เทพแห่งความสุข, การเงินและความมีอายุยืน วัดนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกียวโต ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งโชคไม่ดีทางประวัติศาสตร์ แต่แข็งแกร่งในการกำจัดปีศาจร้าย

รายละเอียด
ที่อยู่ : 18 ไคคงโบ-โจ, ชูงะคุอิน, ซะเคียว-คุ, เกียวโต
การเดินทาง : เดินทางด้วยรถเมล์ซิตี้บัส ลงที่ป้ายชูงะคุอิน ริคิวมิจิ แล้วเดิน 15 นาที
เดินทางด้วยรถไฟสายเอซัง ลงที่สถานีชูงะคุอิน แล้วเดิน 20 นาที
เวลา : 9:00 - 16:30
ค่าเข้าสถานที่ : ฟรี
จากรถเมล์ เกียวโตซิตี้บัส สาย 5 ชูงะคุอิน ริคิวมิจิ ไปชูงะคุอิน มิจิ :1 นาที
จากรถเมล์ เกียวโตซิตี้บัส สาย 8 ชูงะคุอิน มิจิ ไปมัตสึงะซะคิ โคะคุเท็น :3 นาที

12:00-13:00

วัดเมียวเอ็นจิ

วัดแห่งนี้เป็นที่สถิตของ “เทพไดโคะคุเท็น” มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดโชเซะคิซัง เมียวเอ็นจิ ปฏิมากรรมหลักของศาลเจ้าแห่งนี้คือรูปปั้นไดโคะคุเท็น สร้างโดยเด็งเงียว ไดชิ ซึ่งแสดงถึงความเป็นเทพแห่งโชคลาภ

รายละเอียด
ที่อยู่ : 31 ฮิงะชิ-มะจิ, มัตสึงะซะคิ, ซะเคียว-คุ, เกียวโต
การเดินทาง : เดินทางด้วยรถเมล์ซิตี้บัส ลงที่ป้ายมัตสึงะซะคิ ไดโคะคุเท็น แล้วเดิน 3 นาที
เดินทางด้วยรถเมล์ไฟใต้ดิน สายคะระสึมิ ลงที่สถานีมัตสึงะซะคิ แล้วเดิน 10 นาที
เดินทางด้วยรถไฟสายเอซัง ลงที่สถานีชูงะคุอิน แล้วเดิน 7 นาที
เวลา : 9:00 - 16:30
ค่าเข้าสถานที่ : ฟรี

15:00-16:00

วัดเกียวกันจิ

วัดโบราณแห่งนี้ตั้งอยู่ทางใต้ของสวนหลวงเกียวโต สร้างโดยพระผู้ใหญ่นามว่าเกียวเอ็น พระเกียวเอ็นสวมเครื่องแต่งกายทำจากหนังกวางตลอดปี จนเป็นที่รู้จักกันว่า “พระหนังกวาง” วัดนี้ซึ่งเป็นที่สถิตของเทพจุโรชิน ผู้ให้พรอายุยืน จึงถูกเรียกว่าวัดหนังกวาง

รายละเอียด
ที่อยู่ : 17 เกียวกันจิ มนเซ็น-โจ, ทะเคะยะโจ อะงะรุ, เทะระมะจิ โดริ, นะคะเกียว-คุ, เกียวโต
การเดินทาง : เดินทางด้วยรถเมล์ซิตี้บัส ลงที่ป้ายคะวะระมะจิ มะรุทะมะจิ แล้วเดิน 3 นาที
เดินทางด้วยรถเมล์เกียวโตซิตี้บัส สาย 205 จากป้ายระคุโฮะคุ โคะโคะมะเอะ ลงที่ป้ายคะวะระมะจิ มะรุตะมะจิ แล้วเดิน 11 นาที
เดินทางด้วยรถไฟสายเคฮัง ลงที่สถานีจิงงุ มะรุทะมะจิ แล้วเดิน 15 นาที
เวลา : 8:00 - 16:30
ค่าเข้าสถานที่ : ฟรี

10:00-10:30

(วันที่ 2)
ศาลเจ้าเอบิสึจินจะ

ที่นี่เป็นที่สถิตของเทพเอบิสึ ผู้ถือคันเบ็ดไว้ในมือขวาและจะช่วยให้ผู้เคารพบูชาประสบความสำเร็จในการค้า วัดหลักๆสำหรับการบูชาเทพเอบิสึได้แก่ ศาลเจ้าอิมะมิยะ จินจะ ที่โอซาก้า, ศาลเจ้านิชิโนะมิยะ จินจะ, และศาลเจ้าเอบิสึ จินจะที่เกียวโต

รายละเอียด
ที่อยู่ : 125 โคะมัตสึ-โจ, ชิโจ ซะงะรุ, ยะมะโตะ โอะจิ, ฮิงะชิยะมะ-คุ, เกียวโต
การเดินทาง : เดินทางด้วยรถไฟสายเคฮัง ลงที่สถานีกิอง ชิโจ แล้วเดิน 5 นาที
เดินทางด้วยรถไฟสายเคฮัง ลงที่สถานีคะวะระมะจิ แล้วเดิน 8 นาที
เดินทางด้วยรถเมล์ซิตี้บัส ลงที่ป้ายชิโจ เคฮัง มะเอะ แล้วเดิน 5 นาที
เวลา : 9:00 - 17:00
ค่าเข้าสถานที่ : ฟรี

10:45-11:30

วัดโระคุฮะระมิตสึจิ

วัดโระคุฮะระมิตสึจิเป็นที่สถิตของเทพเบ็นไซเท็น ซึ่งเป็นเทพหญิงองค์เดียวในบรรดาเทพแห่งโชคทั้งเจ็ด เทพหญิงองค์นี้จะช่วยนำพาโชคดีมาให้และช่วยเพิ่มพรสวรรค์ทางศิลปะ

รายละเอียด
ที่อยู่ : ฮิงะชิ, ยะมะโตะ โอจิ อะงะรุ, โกะโจ โดริ, ฮิงะชิยะมะ-คุ, เกียวโต
การเดินทาง : เดินทางด้วยรถเมล์ซิตี้บัส ลงที่ป้ายคิโยะมิสึ มิจิ แล้วเดิน 5 นาที
เดินทางด้วยรถไฟสายเคฮัง ลงที่สถานีคิโยะมิสึ โกะโจ แล้วเดิน 7 นาที
เดินทางด้วยรถไฟสายฮังคิว ลงที่สถานีคะวะระมะจิ แล้วเดิน 15 นาที
เวลา : 8:00 - 17:00
ค่าเข้าสถานที่ : ฟรี สำหรับบริเวณภายนอก (ห้องสมบัติ : ผู้ใหญ่ 600 เยน, นักเรียนชั้นมัธยมต้น มัธยมปลายและวิทยาลัย : 500 เยน, นักเรียนชั้นประถม :400 เยน)

13:00-14:00

Winter03f

วัดมัมปุคุจิ

วัดมัมปุคุจิสร้างขึ้นในปี 1661 โดยพระชาวจีน ขื่ออินเง็น เซ็นจิ ซึ่งเป็นที่เคารพของโชกุนและพระผู้ใหญ่ในยุคนั้น ในปี 1661 วัดได้กลายเป็นตัวแทนแห่งวัดเซน และเป็นหนึ่งในสามวัดเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น

รายละเอียด
ที่อยู่ : 34 ซัมบังวะริ, โกะคะโฉะ, เมือง อุจิ
การเดินทาง : เดินทางด้วยรถไฟสายเจอาร์ นาราหรือสายเคฮัง อุจิ ลงที่สถานีโอะบะคุ แล้วเดิน 5 นาที
เวลา : 9:00 - 17:00 (ไม่เสียค่าเข้าสถานที่หลังเวลา)
ค่าเข้าสถานที่ : ผู้ใหญ่ 500 เยน, นักเรียนชั้นมัธยมต้น และประถม 300 เยน
* สถานี เจอาร์ โอะบะคุ ไปถึงสถานี เจอาร์ เกียวโต : 21 นาที
* สถานีคินเท็ตสึ เกียวโต ไปถึง สถานี คินเท็ตสึ โทจิ : 2 นาที

15:00-16:00

Winter03g

วัดโทจิ

วัดโทจิมีเจดีย์สูง 5 ชั้น นับว่าสูงที่สุดในญี่ปุ่น ศาลาบิฉะมงเป็นที่สถิตของเทพบิฉะมงเท็น ผู้คอยขับไล่เทพแห่งความยากจน ในประเทศญี่ปุ่น เทพองค์นี้เป็นที่รู้จักว่าจะให้โชคเกี่ยวกับเงินทองและให้โชคดีแก่ผู้ไปเคารพบูชา

รายละเอียด
ที่อยู่ : 1 คุโจ-โจ, มินามิ-คุ, เกียวโต
การเดินทาง : เดินทางด้วยรถไฟสายคินเท็ตสึ ลงที่สถานีโทจิ แล้วเดิน 10 นาที
เวลา : 8:30 - 16:30 (20 กันยายน ถึง 19 มีนาคม), 8:30 - 17:30 (20 มีนาคม ถึง 19 กันยายน)
ค่าเข้าสถานที่ : ฟรี สำหรับบริเวณภายนอก (หอใน 500 เยน, ห้องสมบัติ 500 เยน, ห้องสมบัติเปิดให้เข้าชมเฉพาะช่วง 20 มีนาคม ถึง 25 พฤษภาคม ในฤดูใบไม้ผลิ, และวันที่ 20 กันยายน ถึง 25 พฤศจิกายน ในฤดูใบไม้ร่วง)

-

Winter03h

วัดเซ็นริวจิ

ถ้าคุณไปวัดเซ็นริวจิ เพื่อเคารพเทพแห่งโชคทั้งเจ็ดในวันบรรลุนิติภาวะ (วันจันทร์ที่สองของเดือนมกราคม) คุณจะมีโอกาสได้เคารพเทพทั้งเจ็ดองค์ที่วัดนี้เพียงวัดเดียว

รายละเอียด
เวลา : 9:00 - 16:30 (เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ เปิดถึง 16:00)
ที่อยู่ : 27 ยะมะโนะอุจิ-โจ, เซ็นริวจิ, ฮิงะชิยะมะ-คุ, เกียวโต
การเดินทาง : เดินทางด้วยรถเมล์ซิตี้บัส ลงที่ป้ายเซ็นริวจิ มิจิ แล้วเดิน 7 นาที
ปิด : เปิดทุกวัน
ค่าเข้าสถานที่ : ผู้ใหญ่ 500 เยน, นักเรียนชั้นมัธยมต้นและชั้นประถม 300 เยน

Winter01

เส้นทางอะระชิยะมะในฤดูหนาว

อ่านต่อ

Winter04

ประสบการณ์ปีใหม่ในเกียวโต

อ่านต่อ

Winter02

เส้นทางซากุระและสะเซ็น (การนั่งสมาธิแบบเซน)

อ่านต่อ