เกียวโตคู่มือท่องเที่ยว <อย่างเป็นทางการ>

MENU

แหล่งช้อปปิ้ง

Search by category Search by areas

Shopping Search

Search
0148 twelvajenda

Card OK

Tax-Free Shop

12 Twelve Agenda Kyoto Porta

Open10:00-21:00

อ่านต่อ

0027 aburayachaho

Card OK

Tax-Free Shop

Only in Kyoto

Aburachochaho

Open9:00-19:00 Tue -18:00

อ่านต่อ

130 aeon gojo

Card OK

Tax-Free Shop

AEON KYOTOGOJO

Open9:00-23:00

อ่านต่อ

Aeru 20180323

Card OK

Tax-Free Shop

aeru gojo

Open10:00-17:00

อ่านต่อ

067 eme

Card OK

Tax-Free Shop

AIMER Kyoto porta

Open10:00-21:00

อ่านต่อ

1173 aizen

Card OK

Tax-Free Shop

Only in Kyoto

AIZENKOBO

Open10:00-17:30

อ่านต่อ

026 alkaya

Card OK

Tax-Free Shop

Alkaya shoes shop Kyoto higashiyama

Open10:00-19:00

อ่านต่อ

0096 antiquekato

Card OK

Tax-Free Shop

Only in Kyoto

Antique KATO

Open10:30-18:00

อ่านต่อ

Aqua shop wasabi

Card OK

Tax-Free Shop

Only in Kyoto

AQUA SHOP wasabi

Open15:00 -20:00; Sat. 13:00-20:00; Sun. and Pub. Holidays 13:00-19:00

อ่านต่อ

042 arashiyamakazurano

Tax-Free Shop

Only in Kyoto

ARASHIYAMA KAZURANO

Open10:00-17:00

อ่านต่อ

0169 ezoshi

Card OK

Tax-Free Shop

Only in Kyoto

ART SHOP EZOSHI

Open10:00-18:00

อ่านต่อ

0001 artyoshikiri

Card OK

Tax-Free Shop

Only in Kyoto

ART YOSHIKIRI

Open10:00-17:30

อ่านต่อ

0132 asahitouan

Card OK

Tax-Free Shop

Only in Kyoto

ASAHI TOUAN

Open9:00-18:00

อ่านต่อ

0116 asahido

Card OK

Tax-Free Shop

Only in Kyoto

ASAHIDO

Open9:00-18:00

อ่านต่อ

0146 asahidoarashiyama

Card OK

Tax-Free Shop

Only in Kyoto

ASAHIDO Arashiyama Store

Open10:00-17:00

อ่านต่อ

0133 asahidobiki

Card OK

Tax-Free Shop

Only in Kyoto

Asahido Chawanzaka Store Biki

Open9:00-18:00

อ่านต่อ

1153 koromosanjo

Card OK

Tax-Free Shop

AUSTERE JAPAN KOROMO sanjo-shop

Open12:00-20:00

อ่านต่อ

Koromo teramachi

Card OK

Tax-Free Shop

AUSTERE JAPAN KOROMO teramachi-shop

Open11:00-20:00

อ่านต่อ

1194 axesfemme

Card OK

Tax-Free Shop

axes femme

Open10:00-21:00

อ่านต่อ

020 ayumi handicraft

Card OK

Tax-Free Shop

Only in Kyoto

AYUMI HANDICRAFT

Open10:30-20:00

อ่านต่อ

ข้อความที่มีประโยชน์ (ภาษาอังกฤษ/ภาษาญี่ปุ่น)

อ่านต่อ

Kyoto Crafts

อ่านต่อ