เกียวโตคู่มือท่องเที่ยว <อย่างเป็นทางการ>

MENU

ข้อมูลปลอดภาษี

Icon tax01

ระบบปลอดภาษีในประเทศญี่ปุ่น

Icon tax03

ร้านค้าปลอดภาษีในเกียวโต

Icon tax04

ข้อความที่มีประโยชน์ (ภาษาอังกฤษ/ภาษาญี่ปุ่น)